Foninė fotografija: Jono rašytas Nepriklausomybės Akto projektas
1850 1850
1875 1875
1900 1900
1925 1925
2010 2010
PETRAS, ANTANAS ir JONAS VILEIŠIAI - tai trys į lietuvių tautinio atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos kūrimo istoriją ryškiomis raidėmis įrašyti vardai, lietuvių tautai jie paliko didelius darbus.

Lietuvių spaudos uždraudimas buvo viena skaudžiausių dramų tautos istorijoje. Broliai Vileišiai dirbo Lietuvai negailėdami laiko ir energijos. Kilę iš gražios lietuviškos ūkininkų šeimos, siekė mokslo ir žinių turėdami vieną tikslą - dirbti Lietuvai.  Brolių veikla paliko ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.