Foninė fotografija: Jono rašytas Nepriklausomybės Akto projektas

Apie brolius Vileišius

"Ir mes judinome žemę". Broliai Vileišiai siekė mokslo, žinių turėdami vieną tikslą: dirbti Lietuvai, atgaivinti lietuvybę, atkurti laisvą žodį, atgauti spaudą, lietuviškus pamokslus ir giedojimus bažnyčiose, atstatyti valstybingumą, nepriklausomą demokratinę Lietuvą.
 
"Monumentalios asmenybės, pirmieji žmonės Lietuvoje, be kurių ir Basanavičius, ir kiti didieji Vilniaus lietuviai patriotai nė pusės to, ką nuveikė, nebūtų galėję nuveikti" (Liudas Gira).
 
Petro, Antano ir Jono Vileišių gyvenimas ir veikla gražiai iliustruoja jų atsidavimą savo kraštui ir nuoseklų, kryptingą darbą. "Didieji Lietuvos kėlėjai broliai Vileišiai paliko neišdildomą pėdsaką sudėtingame ir sunkiame lietuvių tautos kelyje į laisvę" - (Jonas Aničas).
 
Anot Juozo Tumo-Vaižganto, „liūtys žemės neatgaivina, ją įdrėkina nuolatinis smulkus lietus, kurio kas lašas - tai į žemę.” - taip vertino Vileišišką talką Lietuva. Vilniui broliai atidavė tautinio atgimimo darbams brandžiausius savo metus. Amžininkų akyse jie buvo didieji vilniečiai, kurių vienintelis tikslas - Lietuva ir Vilnius, Vilnius ir Lietuva!