Foninė fotografija: Skveras, kuriame stovės paminklas broliams Vileišiams

Tapk rėmėju

Broliai Vileišiai daug metų dirbo Lietuvos ir Vilniaus labui. Todėl šis jų atminimui skirtas paminklas svarbus kiekvienam lietuviui.
Iškilsiantis paminklas bus ne tik padėka broliams Vileišiams, bet ir priminimas apie mūsų visų bendrą istoriją, pasiaukojimą ir meilę savo kraštui.
Ištarkime simbolinį „ačiū“ broliams Vileišiams – paremkime paminklo statybą!* Visi paminklo rėmėjai bus atskirai paminėti planuojamoje išleisti broliams Vileišiams skirtoje Jono Aničo knygoje.