Foninė fotografija: laikraštis Lietuvos Aidas
Lietuvos visuomenė didžiai brangina brolių Vileišių palikimą ir nuveiktus darbus. Jų atminimas pagerbtas monografijomis, iškilmingais sukakčių minėjimais, vardo fondais. Brolių garbei jų vardai suteikiami mokymosi įstaigoms, gatvėms. 
 
  • Vilniaus Pasvaliečių bendrija sudarė Visuomenės komitetą, kuris rūpinasi brolių Vileišių atminimo įamžinimu, jų idėjų puoselėjimu.  Komiteto rūpesčiu, Vilniaus mieste įsteigtas Vileišių fondas. Vėliau šis komitetas pertvarkytas į Viešąją įstaigą "Vileišių kolegija". Daugiau apie jos veiklą galite pasiskaityti čia. 
  • Siekdama pagerbti Petrą Vileišį, pabrėžti ir priminti visuomenei jo didžiulius nuopelnus, pakviesti Lietuvos žmones puoselėti šio iškilaus lietuvio atminimą, Lietuvos pramonininkų konfederacija įsteigė Petro Vileišio vardo nominacijasDaugiau apie jas galite sužinoti čia.
  •  Pasvalio Petro Vileišio gimnazija įkūrė Petro Vileišio fondą, kurio tikslai - kaupti lėšas ir jas panaudoti Petro Vileišio atminties įamžinimui; - įsteigti Petro Vileišio premijas bei diplomus geriausiems abiturientams, mokyklai nusipelniusiems mokytojams, su mokykla vaisingai bendradarbiaujantiems visuomenės atstovams; plėtoti mokyklos kultūrinį gyvenimą ir stiprinti mokymo bazę. Daugiau informacijos galite rasti gimnazijos puslapyje.